Thiết bị giám sát bụi mịn trong phòng thí nghiệm (lab) – DustView II

Thiết bị giám sát bụi mịn trong phòng thí nghiệm DustView II được sử dụng để so sánh quá trình hình thành bụi mịn của các vật liệu và bột kích thước lớn.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: DustView II