Thiết bị giám sát chất lượng không khí – AQ Guard Ambient

AQ Guard Ambient là thiết bị giám sát chất lượng không khí môi trường nhỏ gọn. Công nghệ máy quang phổ aerosol đặc trưng của Palas đưa ra phép đo chính xác cao đối với ô nhiễm không khí bởi các vật chất dạng hạt.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: AQ Guard Ambient