Thiết bị phân tích giọt mây – Cloud Droplet Analyzer

Thiết bị phân tích giọt mây – Cloud Droplet Analyzer là máy quang phổ aerosol phân giải cao để giám sát đám mây tại chỗ của các giọt và tinh thể băng.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: Cloud Droplet Analyzer